Şarapların Berraklaştırılması ve Şişelenmesi
Anasayfa → Şarapların Berraklaştırılması ve Şişelenmesi
Şarapların Berraklaştırılması ve Şişelenmesi

Şarapların Berraklaştırılması ve Şişelenmesi

ŞARAPLARIN FİLTRE EDİLEREK BERRAKLAŞTIRILMASI

Süryani Şarabı şaraplar olgunlaştıktan sonra şişeleme öncesinde durultma yapar. Bu proses sonunda bulanaklığın ve tortuların ayrılması için filtre edilmeleri gerekir. Evde şarap üretenler için izin verilen en çok 350 litre şarabı filtre etmek amacı ile plakalı bir filtre edinmelerine gerek yoktur. Bunu ancak çok sayıda şarap dostlarının bir araya gelmeleri durumunda düşünebilirler. Bu durumda 20x20 cm boyutlu küçük bir plakalı filtre sağlanabilir. Bu filtrelerin fiyat bakımından uygun olanları Avrupa ülkelerinde bulunuyor. 350 litre ile sınırlı olarak şarap üretenler bir filtre kağıdı ile süzme yapabilirler. Bu filtre kağıdına kıvrımlar yaparak süzme yüzeyini artırıp bu kağıdı bir huniye yerleştirerek, kova içinde süzme işlemi gerçekleştirebilir. Filtre kağıdının süzme işlevini atrımak için şarap içine bir miktar toz sellüloz katmalıdır. Böylece filtre kağıtı yüzeyine bu selülozdan ince bir tabaka kaplanır. Başlangıçta buradan alınan şarap berrak olmaz. Çünkü sellüoz tozlan filtre kağıdının yüzeyine hemen tam olarak sıvanamaz. Bu nedenle süzülmüş şarap berrak akıncaya kadar süzülecek şarap içine dökülür. Bu olay büyük şarap evlerinde de bütün filtrasyon işlemlerinde aynıdır. Filtre edilen şarap berrak olarak almmcaya kadar süzülmemiş şarap içine dökülür. Berraklık tam olarak sağlanmca şişelemeye başlanır.
Evde şarap üreten dostlar şaraplan hiç filtre etmeden berraklık kazandırabilirler. Eğer şaraplar sağlıklı olarak üretilmişler ise bunların kendiliğinden durulmalarında bir sorun olmaz. Ancak bunun için şaraplar serin bir yerde kışı geçirecek şekilde 6 ay kadar boyu uzun kaplarda bekletilmelidir. Bu sırada berraklaşan şaraplar sifon ile tortu üstünden alınarak tortudan ayrılır. Berrak şaraplar şişeşelere doldurulur. Kalan tortular bir kapta birleştirlerek bir süre daha bekletilip yeniden oturan tortu üzerindeki berrak şarap alınıp değerlendirilir.

Yüzeyi artırılmış filtre kağıdı ile şarabın süzülerek berraklaştırılması ve diğerinde yukarıda anlatılan kendiliğinden durulmuş şarabın berrak kısmı tortu üzerinden sifonla alınıp ayrılması görülüyor
ŞARAPLARIN ŞİŞELENMESİ

Filtre edilmiş berrak şaraplar şişelenmeden önce kükürtlenmelidir. Katılacak SO2 miktarı şarabın serbest SO2 miktarı tayin edildikten sonra belli olur. Şişelenmiş beyaz şaraplarda serbest halde 20-25 mg/L, kırmızı şaraplarda ise 15 mg/L kadar SO2 bulunmalıdır. Çünkü şişelenmiş şarabı dolum sırasında hava almasından ötürü uğrayabileceği oksidasyona karşı bu serbest SO2 koruyacaktır. Şarabın şişeleme öncesinde sahip olduğu serbst kükürtdioksit miktarı bu seviyede ise bu aşamada yeniden kükürtleme yapılmaz. Ancak eksik miktar tamamlanır. Dolum için hazırlanan şişeler de bir kez % 2 lik SCVli su ile çalkalanıp sterilize edilmelidir.

Şişeler ters çevrilip içindeki su süzüldükten sonra bekletilmeden dolum yapılır. Şişelere, mantar ile şarap arasında 1-2 cm kadar bir boşluk kalacak seviyeye kadar şarap doldurulmalıdır. Bazen şişelenmiş şaraplarda şişenin ana gövdesinden mantara kadar tüm boğazı boş bırakılıyor. Bu durum hiç doğru değildir. Boğazda ne kadar fazla boşluk kalırsa şarabın temasta kalacağı hava o kadar çok olur. Bu durumda şişeli olarak bekletilecek şarap buradaki hava ile okside olur.

Şişelerin mantarlanmasında natürel mantar veya Aglomeni mantar kullanılyor. Aglomeni mantar natuerel mantar üretimi sırasında çıkan kırıntı mantar parçalarının yapıştırıcılar ile sıkştınlıp mantar biçimi verilmesi şeklinde üretilir. Naturel mantar gibi yumuşak ve elastik değildir. Şişe ağzında zamanla daha fazla sertleşir ve şişeden çıkartması sırasında parçalanabilir. Mantar, mantar meşesi (Quercus Suber L.) kabuklarından üretilir. Ağacm 200 yıla varan ömründe, kabuklar 9-10 yılda bir olmak üzere 16 kez soyularak mantar (Kork) üretimi yapılır. Mantar levhaları % 60 kadar gazdan oluştuğu için çok hafiftir. İçlerinde hava benzeri gaz ile dolu Suberin hücrelerinden oluşan mantar 1 cm? ünde 40 milyon ve bir şişe mantarında ise 800 milyon hücre bulunur. Bu özelliği hava ve su geçirmezliği hücre dokularına elastikiyet ve kötü ısı iletimi sağlar. Mantarın hafifliği kimyasal yapısı şarap için ideal bir tapa olarak kullanımını sağlamıştır.